Serwis i dozór techniczny

Zapewniamy dostawę i montaż wraz z obsługą posprzedażną urządzeń zakupionych w naszej firmie. Przeprowadzamy konserwację, naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne oraz przeglądy okresowe. W naszej ofercie znajdują się również części zamienne.

Podnośniki po montażu powinny być zgłoszone do Urzędu Dozoru Technicznego celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Należy również poddawać je corocznej kontroli technicznej i konserwacji przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia nadane przez Urząd Dozoru technicznego.

Nasza firma posiada stosowne uprawnienia do montażu, przeprowadzania przeglądów i konserwacji.

Nasze certyfikaty:

hurtowniahurtowniahurtowniahurtownia